Tarpmokyklinis renginys “Mes – Motinos Žemės vaikai”

Pavasario lygiadienis paskelbtas Pasauline Žemės diena, siekiant atkreipti pasaulio dėmesį į mūsų planetai kylančias problemas.

Žmogus ilgą laiką negailestingai teršė ir niokojo Žemę. O Žemė – tai gyvas organizmas. Ji leidžia mums ne tik čia gyventi. Ji mus maitina, rengia, suteikia galimybę dirbti ir ilsėtis. Už tai privalome ją saugoti, mylėti ir globoti.

Šiai dienai paminėti organizuojami įvairūs renginiai, projektai. Renginių metu ne tik kalbame apie Žemei iškilusius pavojus,  darnaus vystymosi svarbą ir jo būtinumą. Labai svarbi yra praktinė veikla, susijusi su pavasario gaiva, žiemos pabaiga, gyvosios gamtos atgimimu. Šioje veikloje aktyviai dalyvauja mokyklos.

Kovo 24 dieną  mūsų mokykloje vyko savivaldybės tarpmokyklinis renginys skirtas Pasaulinei Žemės dienai  ,,Mes – Motinos Žemės vaikai“. Šio renginio tikslas – skatinti atsakomybę už taupų gamtinių išteklių naudojimą ir atsakomybę už savo šalies bei visos Visatos ateitį, supažindinti mokinius su pagrindiniais sveikos gyvensenos principais, ugdyti kūrybinius gebėjimus, saviraišką.

Renginyje dalyvavo 10 mokyklų:

 • Rygiškių Jono gimnazija
 • Sūduvos gimnazija
 • Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
 • Padovinio pagrindinė mokykla
 • Petro Armino pagrindinė mokykla
 • Mokolų pagrindinė mokykla
 • Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
 • Želsvos pagrindinė mokykla
 • ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla
 • ,,Ryto“ pagrindinė mokykla

Mišrios komandos atliko įvairias užduotis susijusias su sveika gyvensena: sprendė kryžiažodžius, kūrė sveiko maisto receptus, atliko koordinacijos, lankstumo testus.

Visi renginio dalyviai apdovanoti padėkos  raštais, saldžiais MANTINGOS gaminiais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Šikšniuvienė


Konkursas “Žinutė draugui”

5-10 KL. MOKINIŲ KONKURSO “ŽINUTĖ DRAUGUI!

N U O S T A T A I

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 5-10 klasių mokinių konkurso „Žinutė draugui!“ (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursas – akcijos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ! – 2015“
 3. Konkursas vyksta 2015 m. kovo 23-26 d.
 4. Konkursą organizuoja „Ryto“ pagrindinės mokyklos Mokinių taryba.
 • Konkurso koordinatorė – socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė.
 1. Konkurse gali dalyvauti „Ryto“ pagrindinės mokyklos 5-10 klasių
 2. Tikslas: įtraukti mokinius į kūrybinę veiklą, formuojant teisingas nuostatas mandagiam bendravimui elektroninėje erdvėje be patyčių.

 

 

II.     KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Konkurso užduotis: parašyti malonią, mandagią žinutę draugui.
 2. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną žinutę.
 3. Konkurso užduotis turi būti pateikiama mokyklos svetainės wwwrytomok.lt naujienos „Žinutė draugui“ komentaruose iki 2015 m. kovo 26d.
 4. Būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir klasę.

 

 

III.   KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. 5-10 kl. mokinių konkurso „Žinutė draugui!“ užduotį vertins trijų narių vertinimo komisija: Mokinių tarybos pirmininkė Lina Miliauskienė, socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė, lietuvių k. mokytoja Gintarė Blazgienė.
 2. Žinutės draugui turinys bus vertinamas pagal originalumą, kūrybiškumą, mandagumą.
 3. Užduotis, neatitinkanti konkurso reikalavimų, plagijuota, ne laiku pristatyta, nebus pateikiama vertinimo komisijai.
 4. 2015 m. kovo 27 d. akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ! 2015“ informaciniame stende bus pateiktos geriausios konkursui pateiktos žinutės, kita informacija apie akciją.
 5. 2015 m. kovo 27d. mokyklos I a. fojė po 3 pamokų (pertraukos metu) konkurso nugalėtojai bus apdovanoti.
 6. Organizatoriai turi teisę keisti konkurso nugalėtojų apdovanojimo laiką ir vietą.
 7. Pateikdami darbą konkursui dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktą kūrinį ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.
 8. Papildomą informaciją teikia konkurso koordinatorė – socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė 323 kabinete.
 9. Konkursas skelbiamas „Ryto“ pagrindinės mokyklos svetainėje www.rytomok.lt

AKCIJA „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“

2015 m. kovo 23-27 d. skelbiama AKCIJA „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ  2015“

 1. Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ  2015“ (toliau – Akcija) kviečia visuomenę spręsti patyčių problemą.
 2. Akciją organizuoja „Ryto“ pagrindinės mokyklos MOKINIŲ TARYBA
 3. Akcijos koordinatorė socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė.
 4. Akcija vyksta „Ryto“ pagrindinėje mokykloje 2015 m. kovo 23-27d.
 5. „Veiksmo savaite“ sieksime sukelti didesnį atgarsį, kad kuo daugiau žmonių- mokinių, mokytojų, vadovų, tėvų, specialistų ir visų kitų – savęs paklaustų: „Ką aš padariau, kad patyčių būtų mažiau?“.

6.Akcijos veikla:

Eil.Nr. Veikla Laikas Pastabos
1. 5-10 kl. mokinių konkursas „Žinutė draugui“.  2015 m. kovo 23-26 d.  Daugiau informacijos konkurso nuostatuose www.rytomok.lt 
2. Anketinė apklausa „Patyčių paplitimas mokykloje“  2015 m. kovo 24-27d. Padalomoji medžiaga klasių auklėtojams.
3. Informacijos pateikimas „Mano mokykla be elektroninių patyčių“. 2015 m. kovo 25 d. Informacinių technologijų pamokose. 
4. Diskusija „BE PATYČIŲ internetinėje erdvėje“.                    2015 m. kovo 26 d.4pamokos metu

316kab.

Diskusijoje dalyvauja 2 mokiniai iš 5-10 klasių.
5. Akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“ baigiamasis renginys.Konkurso „Žinutė draugui“ apibendrinimas, apdovanojimai.

 

2015 m. kovo 27 d. Vieta – I aukšto fojė.Pertraukos metu po 3 pamokų.

 

Daugiau informacijos rasite mokyklos svetainėje www.rytomok.lt  naujienose

Akcijos Veiksmo savaite be patyčių NUOSTATAI

Akcijos koordinatorė socialinė pedagogė Snieguolė Dzermeikienė


Sveikiname gamtos mylėtojus

Mokyklos komanda ,,Pirmosios kregždės” dalyvavo projekto ,,Mes -Žemės vaikai” viktorinoje ,,Po paukščio sparnu”, kuris vyko kovo 19 d. Mokolų mokykloje-darželyje.
Komanda laimėjo II-ąją vietą.
Sveikiname komandos ,,Pirmosios  kregždės” narius:
Titą Mockevičių, 3b kl.
Gabrielę Lingytę, 3b kl.
Julių Jakavonį, 3b kl.
Mokinius viktorinai ruošė mokytoja Reda Mackevičienė.

Piešinių bei erdvinių darbų parodos konkurse ,,40-ties paukščių diena” dalyvavo 3b kl. mokiniai:
Julius Jakavonis
Mingailė Žymančiūtė
Raminta Lukauskaitė
Titas Mockevičius
Karolina Batranak
Mokinius ruošė dailės mokytoja Lina Mališauskienė. Mokiniai ir mokytoja apdovanoti padėkos raštais.

[oqeygallery id=7]

Skynėme prizines vietas geografijos olimpiadoje

Sveikiname Marijampolės savivaldybės etapo mokinių geografijos olimpiados “Mano gaublys” laimėtojus:
Kotryną Jankauskaitę, 7b klasės mokinę, laimėjusią I vietą ir Povilą Petruškevičių, 7b klasės mokinį, laimėjusį III vietą.

Mokinius ruošė geografijos mokytoja metodininkė Lina Miliauskienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Genovaitė Šikšniuvienė

40-ties paukščių diena Jono Basanavičiaus gimtinėje

Kovo 10 d. Jono Basanavičiaus gimtinėje ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne buvo organizuojama 40-ties paukščių diena.

Susirinkusius mokinius pasitiko ir jiems apie paukščius papasakojo ornitologas Giedrius Šlekys. Ekologas Vaidas Leonavičius supažindino su pagrindinėmis taisyklėmis, kaip gaminti inkilą, kad jame apsigyventų paukščiai. Paaiškino, koks inkilas, kokiam paukščiui yra reikalingas.

Po paskaitos kartu su Ekologu Vaidu Leonavičiumi ėjome į Lietuvos Tautinio atgimimo ąžuolyną, kur kabinome savo pagamintus inkilus.

Kadangi mūsų mokyklos grupė savo darbą atlikome greičiausiai, parke susiradome pramogų. Už jaujos įrengtos nuostabios sūpuoklės, todėl kitų belaukiant laikas prabėgo nepastebimai.

Vėliau, kai visi susirinko, organizatoriai visus pakvietė į jaują, kur vaišinomės arbata ir riestainiais. dalinomės įspūdžiais su senais ir su naujai atrastais draugais – paukščių mylėtojais.

Jaunosios žurnalistės


 

Protų mūšis “Ką aš žinau apie Lietuvą?”

Kovo 9 dieną mokykloje vyko protų mūšis “Ką aš žinau apie Lietuvą?” Jo metu varžėsi klasių seniūnai ir jų pavaduotojai. Jie iš anksto buvo suskirstyti į komandas, gamino savo komandos simboliką, galvojo šūkį.

Konkurso metu mokiniams reikėjo įveikti keturias rungtis. Pirmoje rungtyje mokiniai demonstravo istorijos žinias. Jie atsakinėjo į klausimus, susijusius su Lietuva. Antrame etape, komandoms teko atpažinti istoines Lietuvos asmenybes. Trečiajame etape komandos turėjo atpažinti įvairias Lietuvos vietas. Pakutinėje rungtyje mokiniams buvo paruošta garsinė užduotis, jie turėjo atpažinti dainų apie Lietuvą atlikėjus ir įvardinti dainą.

Visos komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. Žinoma, kiekviena komanda prizą gavo pagal nuopelnus…

Už konkurso organizavimą ir vedimą dėkojame geografijos mokytojai ir Mokinių tarybos kuratorei Linai Miliauskienei.

Jauieji žurnalistai

 


Dalyvavome akcijoje “Lietuvai ir man”

Visoje Lietuvoje vyko jaunimo pilietinė akcija Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Akcijoje “Lietuvai ir man” aktyviai dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Jie pynė apyrankes – vieną sau – o kitas Lietuvai dovanų.  Ir ne šiaip sau pynė – varžėsi, kuri klasė nupins daugiausiai apyrankių. Mat daugiausiai nupynusi klasė iškovojo teisę nuvežti apyrankes į Nacionalinę dailės galeriją ir ten ant pagamintų Gediminaičių stulpų jas užrišti.

Visi klasių kolektyvai buvo labai aktyvūs, tačiau daugiausiai apyrankių nupynė 10b klasė (334 apyrankės), 5 b klasė ( 214 apyrankių), 6c klasė (176 apyrankės), 6a klasė (166 apyrankės), 5a klasė (154 apyrankės), 7 b klasė (104 apyrankės).

Pirmosios ir antrosios vietos nugalėtojai vyko į Vilnių.

Bet tuo ši akcija dar nesibaigė…

Kovo 10 d. mokykloje vyko baigiamasis šios akcijos renginys ir kovo vienuoliktosios minėjimas. Jo metu padėkos raštais apdovanoti aktyviausi klasių kolektyvai, išsakyti padėkos žodžiai, mokiniams ir mokytojoms. Istorijos mokytoja R. Juknelienė papasakojo mokiniams, kuo ši diena svarbi mums visiems. Mokyklos direktorius V. Klasavičius mokiniams papasakojo, kiek daug turime dabar, lyginant su tais jaunuoliais, kurie augo tada… prieš dvidešimt penkerius metus. Mokytojos E. Čekaitienės vadovaujamas merginų ansamblis dovanojo dainas ne tik Lietuvai, bet ir visiems susirinkusiems. Klasių kolektyvai užrišo savo trispalvių apyrankių grandinėles, ant pirmojo aukšto kolonų.

Dėkojame visiems dalyvavusiems renginyje. Dėkojame už dainas, gražius žodžius. Tik vienybėje esame laisvi…

Jaunieji žurnalistai


Pradinių klasių mokinių “Raiškiojo skaitymo” konkurso nugalėtojai

Kovo 6 d. mokykloje vyko pradinių klasių mokinių “Raiškiojo skaitymo” konkursas.

Mokiniai rungėsi dviejose amžiaus grupėse. Pirmoji grupė – pirmų antrų klasių mokiniai. Šioje grupėje varžėsi 4 mokinės. Pirmąją vietą, o kartu ir kelialapį į antrąjį konkurso etapą iškovojo 1b klasės mokinė Saulė Andriuškaitė  (mokytoja Eglė Šaučiūnaitė).

Trečių – ketvirtų klasių grupėje kovojo 6 mokiniai. Pirmoji vieta ir teisė atstovauti mokyklą savivaldybės etape atiteko 4b klasės mokinei Emilijai Lozoraitytei (mokytoja Svetlana Andriušienė).

Sveikiname laimėtojas ir jų mokytojas. Linkime sėkmės kitame etape.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Mackevičienė